O
R
S
A
B
G
I
K
N
P
F
H
K
Q
T
E
K
M
Q
G
E
O
Q
B
E
F
G
H
T
J
M
O
P
J
L
A
C
E
F
K
L
P
C
H
K
L
M
S
D
F
R
F
P
G
I
Q
R
T
E
G
I
R
C
I
N
O
P
Q
A
G
L
M
H
J
A
C
F
M
P
T
C
K
M
B
D
E
H
L
M
P
Q
M
Q
B
E
I
L
M
R
H
S
T
A
B
E
F
I
L
M
O
T
J
P
R
C
D
O
S
K
L
N
F
R
T
B
I
J
N
S
T
A
F
J
P
I
J
T
R
S
B
K
N
P
B
M
O
Q
A
F
K
L
R
T
C
P
R
E
G
N
B
B
J
L
J
T
J
R
S
T
D
J
S
C
G
J
N
P
C
D
J
K
P
S
H
K
L
N
A
J
K
N
P
H
S
T
C
G
H
I
M
N
S
G
H
O
D
E
G
J
O
Q
G
O
Q
K
E
K
T
D
E
L
O
D
L
D
H
J
D
F
K
N
O
T
B
K
O
T
D
E
I
N
S
N
F
G
I
K
N
D
E
A
C
N
O
P
B
O
N
R
D
G
I
I
L
Q
R
I
R
A
B
D
K
D
M
R
C
H
I
N
P
R
T
E
R
T
B
C
O
Q
D
G
H
L
O
A
M
F
J
K
S
T
B
G
S
E
H
Q
S
A
C
L
M
P
Q
R
S
H
K
L
Q
R
A
D
E
O
A
C
C
F
H
L
O
G
A
D
F
I
L
R
H
Q
A
B
C
F
M
S
T
M
G
Q
E
O
P
Q
Q
B
K
L
M
S
D
F
I
N
A
E
L
M
N
P
S
A
B
C
I
J
Q
C
F
H
J
S
A
C
H
N
P
E
M
B
I
J
D
F
I
G
J
O
F
G
H
I
P
S
E
M
P
E
R
S
E
M
P
E
R
bibelsk l
NYHED
Bibelsk Ligestilling
Af Jacob Munk
NYHED
Ekkokammeret
Frederik og David
UPCOMING
Nye events snart
Følg med her
udforsk
Jordnær teologi

Jordnær teologi

Planter, dyr og mennesker i Guds verden

Af Kasper A. Bergholt

Vi har brug for at vide, hvem vi er, hvor vi er, hvorfor vi er her, og hvor vi skal hen, ikke mindst i en tid, hvor meget forandrer sig. I denne bog forsøger Kasper A. Bergholt at besvare disse eksistentielle spørgsmål i relation til vores plads på Jorden, i Guds skaberværk. Har den kristne tro og teologi noget at gøre med alt det, der er rundt omkring os – bierne, blomsterne, træerne, fuglene? Har Gud noget med Jorden at gøre, og har Jorden noget med Guds frelse at gøre?

"Det er forfriskende at læse en bibelsk-teologisk tilgang fremfor den mest brugte tilgang til emnet på vores breddegrader, nemlig den skandinaviske økoteologi, som er udpræget dogmatisk-religionsfilosofisk. Jordnær teologi bidrager med nye vinkler på et efterhånden velkendt emne og er derfor både relevant og spændende læsning."

- Sofie Larsen Kure, Grøn kirke

260 sider

Leveres med DAO
2-5 dage  ·  29 DKK
249,00 DKK
Læg i kurv
LAGT I KURVFORTRYD
Jordnær teologi

Bibelsk Ligestilling

En kort introduktion

Af Jacob Munk

Samtalen om det bibelske syn på mænd og kvinders roller — om det er i kirken, hjemmet eller samfundet — er både dybt forankret i historien og stadig under udvikling. Desværre har denne samtale alt for ofte ført til ophedede diskussioner snarere end oplysende refleksioner. Ikke desto mindre forbliver denne samtale af afgørende betydning. Det er derfor afgørende, at den tilgængelig for alle, der betragter Bibelen som autoritet i dette spørgsmål. Denne kortfattede guide inviterer dig med på en rejse gennem Bibelens sider og udforsker nøgletekster for at afslører budskaber om ligestilling, der måske er blevet overset eller misforstået. Hvad siger Bibelen rent faktisk om ligestilling?

64 sider

Leveres med DAO
2-5 dage  ·  29 DKK
75,00 DKK
Læg i kurv
LAGT I KURVFORTRYD
bibelsk l

En anden historie

Overvejelser om Bibelens profetier og Johannes' Åbenbaring

Af Kasper A. Bergholt

En anden historie er en kort, men dybdegående undersøgelse af bibelske profetier og Johannes' Åbenbaring, en af de mest fascinerende og mystiske tekster i Bibelen. Gennem grundig analyse af den historiske baggrund, teologiske relevans og de litterære aspekter af profetierne, præsenterer Kasper A. Bergholt en afbalanceret forståelse af de profetiske tekster i både Det Gamle og Det Nye Testamente. Det er en tilbagevisning af de mange misforståede og usunde fortolkninger, Bibelens profetiske tekster er blevet udsat for. Og det er en vejledning i at lade disse tekster tale opbyggeligt ind i vores tid. Selvom bogen er kort, vil den appellere til læsere, der søger en dybere forståelse af bibelske profetier.

92 sider

Leveres med DAO
2-5 dage  ·  29 DKK
99,00 DKK
Læg i kurv
LAGT I KURVFORTRYD
en-anden-historie-forside

En offentlig tro

Hvordan kristne skal bidrage til det fælles bedste

Af Miroslav Volf

Debatter raser i dag om religionernes rolle i det offentlige rum. Efterhånden som verden bliver mere og mere forbundet, kommer forskellige religioner til at bebo det samme rum. Men hvordan lever de sammen, især når de hver især ønsker at forme det offentlige område i overensstemmelse med deres egne hellige tekster og traditioner? Hvordan skal den kristne tro bringes i spil i det offentlige rum?

Yale-professor Miroslav Volfs skelsættende bog 'A Public Faith' om kristnes offentlige engagement i et pluralistisk samfund kommer nu i dansk oversættelse. Volf argumenterer for, at kristne skal kæmpe for politisk pluralisme, og han analyserer og kritiserer de teologiske kortslutninger, der har forhindret et sundt offentligt engagement.

238 sider

Leveres med DAO
2-5 dage  ·  29 DKK
249,00 DKK
Læg i kurv
LAGT I KURVFORTRYD
En offentlig tro

Hvem skabte Bibelen?

Hvordan kirken fik sin kanon

Af Henrik Nymann Eriksen

Få bøger har haft så stor indflydelse på verdenshistorien som den kristne Bibel. Den har væltet imperier, bygget nationer og forandret menneskers liv gennem årtusinder. Men hvordan blev Bibelen egentlig til? Hvem besluttede, at netop disse 66 bøger skulle med i den bibelske kanon? Hvorfor ikke dødehavsrullerne og Thomasevangeliet? I dialog med de historiske tekster og kilder gennemgår Henrik Nymann Eriksen bevægelserne og principperne bag Bibelens tilblivelse.

184 sider

Leveres med DAO
2-5 dage  ·  29 DKK
199,00 DKK
Læg i kurv
LAGT I KURVFORTRYD
Hvem skabte Bibelen

Den salvede

Historiske og teologiske perspektiver på Jesus som Israels Messias

Af Kasper A. Bergholt

Hvem er Jesus af Nazareth? Hvem tænkte de første kristne, at han var? For at finde ud af det, så er man nødt til at vide, hvad en ‘Messias’ var. Og det er netop hvad, Kasper A. Bergholt gør i denne bog.

I ‘Den Salvede’ fremlægger han først den historiske baggrund for, hvad man i det første århundredes jødedom tænkte om en Messias, og dernæst undersøger han, hvad det betyder for den kristendom, der voksede ud af den, at Jesus er Israels Messias.

298 sider

Leveres med DAO
2-5 dage  ·  29 DKK
249,00 DKK
Læg i kurv
LAGT I KURVFORTRYD
densalvede

I er alle én

Gode nyheder for mænd og kvinder

Af Jacob Munk

Hvorfor siger Bibelen, at en kvinde skal underordne sig? Kan kvinder blive præster? Er Gud en mand? Er man dømt til romantisk fiasko, hvis man ikke lever op til stereotype kønsroller?

Alt dette, og meget meget mere, tager Jacob Munk op til debat i bogen "I er alle én - gode nyheder for mænd og kvinder." Med en blanding af personlige beretninger, opmærksom samtidsanalyse og dybdegående tolkninger af bibeltekster, argumenterer forfatteren for, at der er brug for større ligestilling og mere rummelige kønsroller i kirken i dag.

282 sider

Leveres med DAO
2-5 dage  ·  29 DKK
239,00 DKK
Læg i kurv
LAGT I KURVFORTRYD
I er alle en - forside

Skrift og tradition

Hvad reformatorerne (faktisk) mente med Skriften alene

Af Kevin Vanhoozer

Skrift og tradition er Kevin J. Vanhoozers bearbejdelse af det reformatoriske slogan “Skriften alene”. Det er en undersøgelse af bibelsk autoritet og hermeneutik. I dialog med moderne hermeneutik trækker han det protestantiske princip fra 1500-tallet ind i det 21. århundrede.

Kevin J. Vanhoozer har igennem sit mangeårige akademiske arbejde skaffet sig et ry som en både toneangivende, dygtig og kreativ teolog, hvis ideer primært har været henholdt til lange akademiske bøger. Med Skrift og tradition fås de nu i kort og tilgængelig form på dansk.

90 sider

Leveres med DAO
2-5 dage  ·  29 DKK
99,00 DKK
Læg i kurv
LAGT I KURVFORTRYD
Skrift og tradition - forside

Livets træ

At se Gud gennem evolution

Af Jacob Munk

Livets Træ er Jacob Munks bearbejdelse af forholdet mellem skabelsesteologi og biologiens udviklingslære. Det er den gamle diskussion mellem religion og videnskab, der på ny vendes og drejes.

Bogen falder i tre dele. Første del omhandler evolutionsteorien fra den rent naturvidenskabelige side, som han har fået hjælp af biolog Kresten Cæsar Torp til at skrive, anden del bearbejder teologien, og tredje, og sidste del behandler de sider af evolutionsteorien, der overlapper med filosofien.Livets Træ er Jacob Munks bearbejdelse af forholdet mellem skabelsesteologi og biologiens udviklingslære. Det er den gamle diskussion mellem religion og videnskab, der på ny vendes og drejes.

Bogen falder i tre dele. Første del omhandler evolutionsteorien fra den rent naturvidenskabelige side, som han har fået hjælp af biolog Kresten Cæsar Torp til at skrive, anden del bearbejder teologien, og tredje, og sidste del behandler de sider af evolutionsteorien, der overlapper med filosofien.

200 sider

Leveres med DAO
2-5 dage  ·  29 DKK
229,00 DKK
Læg i kurv
LAGT I KURVFORTRYD
Livets træ